2016-04-08 JV Senior Night vs Brophy - craigsopenhouse